Select Language:
 
Tender »

Invitation of Bids For The Procurement of Polyethylene Film

click below to download tender document

Read More
 
 

निर्माण / मर्मत कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र (दु प वि आ)

click below to dowload tender documents

थोदुगंको चीज स्टोर तथा स्टाफ क्वाटर

चोदुगंको चीज स्टोर, कारखाना भवन, आफिस र क्वाटर

चंखुको कारखाना भवन

गोसाईकुण्डको कारखाना,आवास तथा शौचालय भवन

पिकेको कारखाना र स्टोर भवनको छाना छाउने कार्य

धुन्चेको आफिस भवन निर्माण कार्य

Read More
 
 

निर्माण कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र (दु प वि आ)

click to download tender documents

Read More
 
 

चिरान दाउरा सप्लाई संवधी (लुदुविआ)

click to download documents

Read More
 
 

सुरक्षाकर्मी सेवा खरिद संवधी (लुदुविआ)

click to download documents

Read More
 
 

Bid invitation for the procurement of White Butter

click to download tender documents

Read More
 
 

Bid invitation for the procurement of SMP powder

click to download tender document

Read More
 
 

दुध ढुवानिो लागि डिष्ट्रिव्युटर नियुक्त संवधी सिलवन्दी प्रस्ताव आव्हानको सुचना(लु दु वि आ)

सुचना

भैरहवाको लागी

वुटवलको लागी

Read More
 
 

गाडी खरिदको वोलपत्र

click to download tender documents

Read More
 
 

BID INVITATION FOR THE PROCUREMENT OF DIESEL & FURNACE OIL STEAM BOILER

click to download tender documents

Read More