Select Language:
 
Tender »

दूध डिष्ट्रीव्यूटर वितरक एवम् प्लाष्टिक क्रेट मर्मत तथा सररफाई खरिदको वोलपत्र (सुचना जारी मितीः २०७४।१२।१४)

click here to download tender document

Read More
 
 

दूध डिष्ट्रीव्यूटर वितरक एवम् प्लाष्टिक क्रेट मर्मत तथा सररफाई खरिदको वोलपत्र आव्हनको सूचना प्रकाशन मिति ः गोरखापत्र दैनिक मिति २०७४।१०।०८

click here to download tender document

Read More
 
 

Amendment Notice for tender notice no. DDC/06/Vehicle/074/075 (Chassis and Road Milk Tanker)

click here to download amendment notice

Read More
 
 

रोड मिल्क टैंकर

click here to download tender document

Read More
 
 

प्रोसेसिङ्ग हल फ्लोरिङ्ग गर्ने (लु दु वि आ)

click to download tender notice

Read More
 
 

200KVA Transformer खरिद (लुदुविआ)

click to download tender notice

Read More
 
 

PROCUREMENT OF PLASTIC SACHET CRATES

click to download tender documents

Read More
 
 

विज्ञापन ऐजेन्सी नियुक्ती सम्बन्धी बोलपत्र

click to download tender documents

Read More
 
 

PROCUREMENT OF DAIRY EQUIPMENTS

click to download tender documents

Read More
 
 

Road milk tanker

click to download document

Read More