Select Language:
 
Tender »

प्रशोधित दूध बजार डिष्ट्रीव्यूसनको लागि बोलपत्र (BMSS) (धरान क्षेत्रका लागि)

click here to download tender notice

 

Read More
 
 

प्रशोधित दूध बजार डिष्ट्रीव्यूसनको लागि बोलपत्र (BMSS) (ईटहरी, ईनरुवा र विराटचौक क्षेत्रका लागि))

click here to download tender notice

 

Read More
 
 

प्रशोधित दूध बजार डिष्ट्रीव्यूसनको लागि बोलपत्र (KMSS)

click here to download tender form

 

Read More
 
 

Supply and Delivery of Packing Materials (MPSS)

click here to download tender notice

 

Read More
 
 

डिष्ट्रीव्युटर सेवा खरिदको बोलपत्र

click here to download notice

Read More
 
 

बिज्ञापन एजेन्सी सेवा खरीदको बोलपत्र आह्वानको सूचना

click below to download notice and tender form

notice

tender form

Read More
 
 

SEALED QUOTATION For PROCUREMENT MILK TANK

click here to download notice

Read More