Select Language:
 
Tender »

200KVA Transformer खरिद (लुदुविआ)

click to download tender notice

Read More
 
 

PROCUREMENT OF PLASTIC SACHET CRATES

click to download tender documents

Read More
 
 

विज्ञापन ऐजेन्सी नियुक्ती सम्बन्धी बोलपत्र

click to download tender documents

Read More
 
 

PROCUREMENT OF DAIRY EQUIPMENTS

click to download tender documents

Read More
 
 

Road milk tanker

click to download document

Read More
 
 

PROCUREMENT OF FIVE LAYER BARRIER FILM FOR GHEE PACKAGING AND PREFORMED BAG FOR VACUUM PACKING OF CHEESE & PANEER

click to download tender documents

Read More
 
 

Sealed quotation for the Procurement of Automatic Filling Machine And Wood Fired Steam Boiler

click to download tender documents

Read More
 
 

Invitation of Bids For The Procurement of Polyethylene Film

click below to download tender document

Read More
 
 

निर्माण / मर्मत कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र (दु प वि आ)

click below to dowload tender documents

थोदुगंको चीज स्टोर तथा स्टाफ क्वाटर

चोदुगंको चीज स्टोर, कारखाना भवन, आफिस र क्वाटर

चंखुको कारखाना भवन

गोसाईकुण्डको कारखाना,आवास तथा शौचालय भवन

पिकेको कारखाना र स्टोर भवनको छाना छाउने कार्य

धुन्चेको आफिस भवन निर्माण कार्य

Read More