Select Language:
 
Notice »

लिखित परीक्षाको प्रकाशित नतिजाको तथा अन्तवार्ता तथा प्रयोगात्मक परीक्षा हुने बारेको सुचना(२०७४।५।२९)

page 1

page 2

Read More
 
 

लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तवार्ताको सुचना(२०७४।५।२९)

page 1

page 2

page 3

page 4

page 5

page 6

Read More
 
 

लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तवार्ताको सुचना(२०७४।५।२७)

कम्पयुटर अपरेटर र जु टे अ तह ४

चीज मेकर र फोरम्यान तह ४

Read More
 
 

लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तवार्ताको सुचना(२०७४।५।२६)

कम्पयुटर अपरेटर र नायव लेखापाल तह ४

प्रशासन सहायक तह ४ असिस्टेन्ट ऐक्सटेन्सन अफिसर तह ६ सहायक लेखा अधिकृत तह ६

शाखा अधिकृत तह ६ वरिष्ट प्रशासन सहायक तह ५ लेखापाल तह ५ टेक्निकल असिस्टेन्ट तह ५ सिनियर चीज मेकर तह ५

सुपरभाइजर तह ५ बजार सहायक तह ४ नायव लेखापाल तह ४

Read More
 
 

लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तवार्ताको सुचना(२०७४।५।१५)

लेखापाल तह ५

सिनियर चीज मेकर र टेक्निकल असिष्टेन्ट तह ५

वरिष्ठ कम्पयुटर अपरेटर र सुपरभाईजर तह ५

चीज मेकर र जुनियर टेक्निकल असिष्टेन्ट तह ४

फोरम्यान तह ४

Read More
 
 

लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तवार्ताको सुचना(२०७४।५।१४)

अर्थविज्ञ तह ७

प्रशासन/लेखा तह ६

प्रशासन तह ५

Read More
 
 

लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तवार्ताको सुचना

click to download file1

click to download file2

Read More
 
 

अन्तवार्ताको नतिजा प्रकाशन एवं नियुक्तीको लागि सिफारिस सम्वन्धी सुचना

click to download notice

Read More
 
 

Amendment notice for the supply & delivery of 300 M. Ton Polyethylene Film

click to download amendment notice

Read More
 
 

Exam Notice

click to download exam notice

Exam_page_1

Exam_page_2

Read More