Select Language:
 
Notice »

नियुक्तिको लागि सिफारिस (अान्तरिक प्रतियोगात्मक)

page 1

page 2

Read More
 
 

मखन तथा धुलो दूधको विक्रीको पुनः सिलबन्दी प्रस्ताव अाह्वानको सूचना

click here to download notice

Read More
 
 

प्रयोगात्मक परिक्षा तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

click here to download notice

Read More
 
 

नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

click here to download notice

Read More
 
 

बैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ति पत्र लिन अाउने बारेको सुचना

click here to download notice

Read More
 
 

SMP (धूलो दूध) विक्री वितरण सम्वन्धमा

click to download notice

Read More
 
 

Press Release (2075/4/18)

click to download press release

Read More
 
 

syllabus for external and internal exams

click to download syllabus

Read More
 
 

syllabus for engineering officer and extension officer level 6

click to download syllabus engineering officer level 6

click to download syllabus extension officer level 6

 

Read More
 
 

Application Form

click to download application form

Read More