Select Language:
 
डिडिसी जानकारी » डिडिसी कर्मचारी
 

DDC staff

डिडिसीमा कार्यरत कर्मचारीहरुः—
डिडिसिमा अधिकृत तर्फ १०२ र सहायक तर्फ ८४६ जना स्थायी कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । जसमध्ये प्राविधिक तर्फ ६५७ र प्रशासन तर्फ २९१ छन् ।

Related Posts

परिचय र उदेश्य

» दुग्ध विकास संस्थानको परिचय

संस्थानको गतिबिधी

» संस्थानको गतिविधि

संस्थान संरचना

» संरचना

डिडिसी कर्मचारी