Select Language:
 
Notice »

परीक्षा कार्यक्रम स्थगन गरिएको सम्बन्धमा

click here to download notice

 

Read More
 
 

परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्बन्धमा

click here to download notice

 

Read More
 
 

वजार आपूर्ति व्यवस्था सम्बन्धमा

click here for notice

 

Read More
 
 

लिखित परिक्षा कार्यक्रम स्थगित गरि‍एको सम्बन्धमा

click here for notice

 

Read More
 
 

स्विकृत नामावली

आन्तरिक प्रतियोगात्मक

खुल्ला/समावेशी

Read More
 
 

Road milk tanker (2076_11_09)

click here to download notice and specification

 

Read More
 
 

लिखित परिक्षाको कार्यक्रम र परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना

click here for notice

Read More
 
 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा सम्बन्धि

click here for notice

Read More
 
 

बढुवा सिफारिस गरिएको सूचना (प्रकाशित मिति २०७६_९_२९)

click here for notice

Read More
 
 

लिखित परिक्षाको कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

click here for notice

Read More