Select Language:
 
About DDC » Board of Directors
 

Board of Directors

अध्यक्षः      _______, दुग्ध विकास संस्थान

सदस्यः       श्री वावु काजी पन्त (नि. कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय दुग्ध विकास वोर्ड)

सदस्यः        डा. विमल कुमार निर्मल (सह सचिव, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मंत्रालय)

सदस्यः        श्री दिलिप अधिकारी (उपसचिव, अर्थ मन्त्रालय)

सदस्यः        _______ (दुग्ध व्यवसायी)

सदस्यः       _________(विषय विशेषज्ञ)

सदस्य सचिवः   श्री रुद्र प्रसाद पौडेल (महाप्रवन्धक)                                           

This page is under construction

Related Posts

Introduction

» Organization Profile

Objectives

» Objectives

DDC Staff

» Total Staff

Board of Directors

विनियमावली

» संस्थानसंग सम्बन्धित विनियमावलीहरु