Select Language:
 
Notice »
 

लिखित परिक्षाको कार्यक्रम र परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना

click here for notice

Related Posts
» परीक्षा कार्यक्रम स्थगन गरिएको सम्बन्धमा
» परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्बन्धमा
» वजार आपूर्ति व्यवस्था सम्बन्धमा
» लिखित परिक्षा कार्यक्रम स्थगित गरि‍एको सम्बन्धमा
» स्विकृत नामावली
» Road milk tanker (2076_11_09)
» सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा सम्बन्धि
» बढुवा सिफारिस गरिएको सूचना (प्रकाशित मिति २०७६_९_२९)
» लिखित परिक्षाको कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना
» आन्तरिक-खुला विज्ञापन 2076
» सुचिकृत गरिएको वारे (NFRS)
» NFRS को मौजुदा सूचीको लागि
» प्रशोधित दूधको उपभोक्ता विक्री मूल्य प्रति 500 ml पाकेट (लागू मितिः २०७६।५।२१)