Select Language:
 
Notice »
 

स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस सम्बन्धी सुचना

click here to download notice

Related Posts
» प्रशोधित दूधको उपभोक्ता विक्री मूल्य प्रति 500 ml पाकेट (लागू मितिः २०७६।५।२१)
» नतिजा प्रकाशन (२०७५/०६/२२)
» नतिजा प्रकाशन (२०७५/०६/२१)
» नतिजा प्रकाशन (२०७५/०६/२०)
» नियुक्तिको लागि सिफारिस (अान्तरिक प्रतियोगात्मक)
» मखन तथा धुलो दूधको विक्रीको पुनः सिलबन्दी प्रस्ताव अाह्वानको सूचना
» प्रयोगात्मक परिक्षा तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
» नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना
» बैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ति पत्र लिन अाउने बारेको सुचना
» SMP (धूलो दूध) विक्री वितरण सम्वन्धमा
» Press Release (2075/4/18)
» syllabus for external and internal exams
» syllabus for engineering officer and extension officer level 6
» Application Form