Select Language:
 
डिडिसी जानकारी » संस्थान संरचना
 

संरचना


नेपाल सरकारद्धारा गठीत संचालक समितिको अधिनमा रही उपरोक्त उद्देश्यहरु प्राप्तिका लागि संस्थानले  केन्द्रीयस्तरमा महाप्रवन्धक, उपमहाप्रवन्धक सहित विभिन्न विभागहरु मार्फत आफ्नो कार्य गर्दछ ।  यस अनुरुप संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयको वर्तमान वनावट साथै संस्थान अन्तर्गतका आयोजनाहरुको विवरण निम्न अनुसार रहेको छ ।

Read More
 
 Related Posts

परिचय र उदेश्य

» दुग्ध विकास संस्थानको परिचय

संस्थानको गतिबिधी

» संस्थानको गतिविधि

डिडिसी कर्मचारी

» DDC staff